U okviru Programa Ujedinjenih nacija za okoliš (UNEP) sa učenicima IV razreda, smjer ekološki tehničar, u našoj školi realizirana je radionica na temu: "Kvalitet zraka". 
Radionicu je vodila trenerica gđa Kelly Witter, a profesori, koji su bili dio radionice, su: Adnan Bilajac, Maida Haskić i Sadžida Šetić.