parnerstvo

U prvoj od pet akcija čišćenja područja Park šuma Hum, 15. novembra ove godine, učestvovali su učenici Srednje škole za okoliš i drvni dizajn i nastavnici Dario Pintarić i Naser Gegić, te predstavnica KJP “Sarajevo šume“, koji su dali smjernice za raščišćavanje terena.

Ovim aktivnostima predviđena je košnja, krčenje, raščišćavanje terena od rastinja, farbanje mobilijara, ograde i postavljanje informativnih tabli.

Sljedeće dvije akcije čišćenja planirane su za 21. i 23. novembar.

Općina Novo Sarajevo će, nakon provedenih svih akcija čišćenja, organizovati utovar i odvoz biootpada do kompostane u Sokolović koloniji.

Aktivnosti se realiziraju u okviru projekta udruženja Centar za okolišno održivi razvoj (COOR) pod nazivom „Partnerstvo za okoliš- zajednička akcija za park šuma Hum“ koji je podržan je od strane Općine Novo Sarajevo.

 

partnerstvo2partnerstvo4partnerstvo3