U organizaciji Udruženja „Centar za okolišno održivi razvoj – COOR Sarajevo” u prostorijama naše škole održana je završna manifestacija projekta “Jačanje partnerstva – Mladi u akciji za zaštitu okoliša i prirodnih vrijednosti“. Na manifestaciji kojoj je prisustvovao općinski načelnik Nedžad Koldžo, projekat su prezentirali učenici osnovnih i srednjih škola sa područja Općine Novo Sarajevo, te uručene zahvalnice i nagrade učesnicima.
U projektu su učestvovali učenici OŠ „Malta“, koji su predstavili kulturno-historijsko i prirodno naslijeđe Spomen-parka Vraca, dok je prezentacija OŠ „Pofalići“ bila posvećena prirodnim vrijednostima Parka-šuma Hum.
Ovom prilikom, učenici OŠ „Velešićki heroji“ fokusirali su se na njihov angažman u proteklom periodu i ukazali na okolišne probleme u Parku-šuma Hum.
Planom rada za praktičnu/terensku nastavu usklađenu sa mjerama u Akcionom planu za Park-šuma Hum predstavila se naša škola, a učenici Srednje elektrotehničke škole za energetiku prikazali su edukativno-reklamni film o uređenosti Parka-šuma Hum i Spomen-parka Vrace.
Predstavljeni je Plan angažmana mjesnih zajednica na implementaciji mjera iz Akcionog plana za Park-šuma Hum, kao i inicijative prema Općini za rješavanje glavnih okolišnih problema za Spomen-park Vraca.
Sveukupni cilj projekta Udruženja „Centar za okolišno održivi razvoj – COOR Sarajevo” je doprinijeti poboljšanju stanja okoliša i jačanju partnerstva za zajedničke akcije u Općini Novo Sarajevo.
Projekat „Jačanje partnerstva – Mladi u akciji za zaštitu okoliša i prirodnih vrijednosti” podržala je Općina Novo Sarajevo.