'

Uprava škole:

Muamer Muratović, prof. - direktor škole

 

Sekretar škole:

 

Koluder Sabira

 

Stručni saradnici:

Karapuš Semira, Pedagog-psiholog

Tandir Amra, Bibliotekar

 

Računovodstvo:

Hadžić Ruzmira

 

Profesori:

 

Šehović Sabina - prof. Bosanskog/hrvatskog/srpskog jezika i književnosti
Milhardžić Radojka – prof. Bosanskog/hrvatskog/srpskog jezika i književnosti
Hrustić Nusreta – prof. Engleskog jezika
Čeman Edina - prof. Engleskog jezika
Matković Mara -prof. Njemačkog jezika
Pašić Fahira – prof. Latinskog jezika
Muratović Muamer – prof. Građansko obrazovanje/demokratija i ljudska prava
Ibričić Admir – prof. Historije
Holjan Alem  – prof. Tjelesnog i zdravstvenog odgoja
Fejzić Zinaida - prof. Tjelesnog i zdravstvenog odgoja
Imširović Mersiha – prof. Matematike
Sabolek Leona – prof. Matematike
Čišić Jasminka – prof. Fizike
Haskić Maida – prof. Hemije

Baždar Elvedina – prof. Hemije
Ballian Vinka – prof. Biologije
Kovačević Josip – prof. Likovnog obrazovanja
Šarac Ibro  – prof. Informatike
Veljović Zehra  – prof. stručno teorijske nastave
Botalić Almira - prof. stručno teorijske nastave
Šetić Sadžida -  prof. stručno teorijske nastave
Gegić Naser  -   prof. stručno teorijske nastave

Pintarić Avdagić Bojana - prof. stručno teorijske nastave

Karahodža Elvedin – prof. stručno teorijske nastave

Bilalović Edina – prof. stručno teorijske nastave

Vojniković Alma - prof. stručno teorijske nastave
Kalač Nusret – prof. stručno teorijske nastave
Čavčić Edina – prof. strućno teorijske nastave
Karadžič Ibrahim – prof. stručno teorijske nastave
Sokolović Goran – prof. stručno teorijske nastave
Gušić Senaid -  prof. praktične nastave
Šarac Muamer  – prof.  praktične nastave

Imamović Muamer – prof. Vjeronauke

Tolić Dragan – prof. Vjeronauka

Tehničko osoblje:

Turkušić Mustafa
Junuzović Abid
Kadrić Nedžad
Pekmez Zumreta

Husomanović Šuhra
Čampara Milosava
Ramić Mirsada