IME I PREZIME RADNI STATUS
   
Muamer Muratović, prof. Direktor
Karjašević Emina dipl.pravnik Sekretar škole
Karačić Ibrahim, inž.maš Pomoćnik direktora
Hadžić Ruzmira, dipl. ecc Samostalni referent za plan i analizu
Karapuš Semira Pedagog
Fetić – Čehajić Elma Bibliotekar
Imširović Mersiha Prof. matematike
Mr. Haskić Maida Profesor hemije i stručno-teorijske nastave
Baždar Elvedina Profesor hemije i stručno-teorijske nastave
Šehović Sabina  
Matković Mara  
Hrustić Nusreta  
Ćeman Edina  
Ibričić Admir  
Močević Irfan Nastavnik tjelesnog odgoja
Fejzić Zinaida  
Gegić Naser Profesor stručno-teorijske i praktične nastave 
Botalić Almira Profesor stručno-teorijske i praktične nastave
Kalač Nusret Profesor stručno-teorijske i praktične nastave
Veljović Zehra Profesor stručno-teorijske i praktične nastave
Vojniković Alma Profesor stručno-teorijske i praktične nastave
Karahodža Elvedin Profesor stručno-teorijske i praktične nastave
Pintarić Dario Profesor stručno-teorijske nastave
Šetić Sadžida  
Ljekperić Junuz Profesor stručno-teorijske nastave
Krupalija Haris Profesor stručno-teorijske nastave
Čavčić Edina  
Šarac Muamer  
Gušić Senaid Profesor stručno-teorijske i praktične nastave
Imamović Muamer   
Sokolović Goran  
Horman Alma Prof informatike 
Mašnić Selvira Profesor kulture religija, građanskog obrazovanja demokratije i ljudskih prava
Bilajac Adnan Nastavnik stručno-teorijske i praktične nastave
Čorbo-Okerić Mirela Profesor bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti
Adilović Aldijana Nastavnik matematike
Hodžić Amina Profesor  biologije i  stručno-teorijske i praktične nastave
Pintarić-Avdagić Bojana Profesor stručno-teorijske i praktične nastave
Mehmedović Mediha Profesor stručno-teorijske nastave
Keserović Amira Prof. fizike
Ivković Bešić Senka Profesor likovne kulture
Beganović Habiba Profesor latinskog jezika
Mujabašić Siniša Profesor katoličkog vjeronauka
Nikolić Kovačević Ljiljana Profesor sociologije
   
Tehničko osoblje:  
   
Kadrić Nedžad Domar
Bosno Ismet Rukovaoc centralnog grijanja-ložač
Zahiragić Ajdin Rukovaoc centralnog grijanja-ložač
Pekmez Zumreta Radnica na održavanju čistoće 
Šuman Sedina Radnica na održavanju čistoće 
Drakovac Mirsada  Radnica na održavanju čistoće 
Ramić Mirsada  Radnica na održavanju čistoće 
Đipa Munevera  Radnica na održavanju čistoće