Srednja škola za okoliš i drvni dizajn 

Srednja škola za okoliš i drvni dizajn jedna je od najstarijih škola u Kantonu Sarajevo. Ona objedinjuje dvije struke: šumarsku i drvoprerađivačku. Njen nastanak vezan je za period austro-ugarske uprave u Bosni i Hercegovini, kada je 1889. godine u Sarajevu osnovana Srednja tehnička škola sa dva odsjeka: šumarski i građevinski. Od 1908. godine šumarski odsjek prerasta u Šumarsku školu koja radi do 1922. godine kada je reorganizirana. U Drvaru je 1924. godine osnovana Tehnička srednja škola za drvarsku industriju, a 1927. godine tadašnje Ministarstvo industrije i trgovine Kraljevine SHS ukida Srednju drvarsku školu u Drvaru i dvogodišnju Šumarsku školu u Sarajevu. Umjesto ukinutih škola u Srednjoj tehničkoj školi u Sarajevu osniva se Drvarsko-industrijski odsjek, koji radi do kraja Drugog svjetskog rata. Nakon rata, u školskoj 1946/47. godini, dolazi do izdvajanja industrijsko-drvarskog odsjeka iz Tehničke škole u Sarajevu u novoformiranu Srednju šumarsku školu sa dva odsjeka: šumarskim i industrijsko- drvarskim. 1949. godine novoformirana škola seli se u Tuzlu, pa u Delibašino selo kod Banje Luke. 1955. godine premještena je u Butmir na Ilidži pod novim nazivom Šumarska tehnička škola, a od 1964. godine mijenja naziv u Šumarski školski centar. Godine 1960. odvaja se industrijsko-drvarski odsjek od Šumarske tehničke škole i osnovan je Školski centar za drvnu industriju Sarajevo. Od 1974. godine Centar nosi naziv Drvarski školski centar, a od 1987. godine Drvna tehnička škola. Do 1995. godine u Sarajevu djeluju Šumarski školski centar Ilidža i Drvna tehnička škola u ulici Omladinsko šetalište (stari naziv)- naselje Pofalići, Općina Novo Sarajevo. Oba objekta su razrušena tokom agresije na bosnu i Hercegovinu od kojih je samo obnovljen objekt u Novom Sarajevu 1999. godine zahvaljujući donatorima iz Njemačke – OTA Berlin. Odlukom Vlade Kantona Sarajevo ove dvije škole se ujedinjuju u školu pod nazivom Mješovita srednja drvna-šumarska škola Sarajevo u ulici Vilsonovo šetalište (novi naziv). Odlukom Vlade Kantona Sarajevo 2009. godine Mješovita srednja drvna-šumarska škola Sarajevo preimenovana je u Srednju školu za okoliš i drvni dizajn. Od 26.04.2010. godine škola je upisana u Registar srednjih škola objavljen u Službenim novinama Kantona Sarajevo broj devet, pod rednim brojem 25, na strani 25.
 
Danas škola obrazuje učenike/ce prema EU VET programu Evropske Unije i GTZ programu iz Njemačke.
Četverogodišnja zanimanja u šumarskoj struci su:
· EKOLOŠKI TEHNIČAR
· TEHNIČAR HORTIKULTURE
· ŠUMARSKI TEHNIČAR
Četverogodišnja zanimanja u drvoprerađivačkoj struci su:
· TEHNIČAR ZA OBRADU DRVETA—programer na CNC mašinama
Trogodišnja zanimanja u šumarskoj struci su:
· LUGAR (ČUVAR ŠUMA I LOVIŠTA)
· RASADNIČAR
Trogodišnja zanimanja u drvoprerađivačkoj struci su:
· TAPETAR—DEKORATER
· STOLAR