Eko-škole BiH.je najveći međunarodni licencirani program za edukaciju u oblasti zaštite životne sredine. Ovaj program pomaže da se obrazovanje za zaštitu životne sredine dodatno unaprijedi u pojedinim obrazovnim ustanovama (od vrtića, preko škola do fakulteta) u saradnji sa općinama, gradovima, komunalnim preduzećima, civilnim sektorom, medijima i mladima, a sa ciljem odgajanja nove generacije mladih koji će biti ekološki osviješteni, osnaženi i aktivni u svojim zajednicama.


BiH je ušla u ovaj program krajem prošle godine. Škole su započele s uvođenjem međunarodne metodologije „7 koraka eko-škole“, koje će ih dovesti i do dobivanja statusa Međunarodne eko-škole sa Zelenom zastavom. To će omogućiti i privlačenje drugih partnera iz poslovnog sektora i otvoriti vrata i za međunarodnu saradnju. Ispred Srednje škole za okoliš i drvni dizajn Sarajevo, seminaru u Sarajevu, prisustvovala je mr. Maida Haskić, dipl. ing. hem. prof.

Neka nam je sretno…