parnerstvo

U prvoj od pet akcija čišćenja područja Park šuma Hum, 15. novembra ove godine, učestvovali su učenici Srednje škole za okoliš i drvni dizajn i nastavnici Dario Pintarić i Naser Gegić, te predstavnica KJP “Sarajevo šume“, koji su dali smjernice za raščišćavanje terena.

Ovim aktivnostima predviđena je košnja, krčenje, raščišćavanje terena od rastinja, farbanje mobilijara, ograde i postavljanje informativnih tabli.

Sljedeće dvije akcije čišćenja planirane su za 21. i 23. novembar.

Općina Novo Sarajevo će, nakon provedenih svih akcija čišćenja, organizovati utovar i odvoz biootpada do kompostane u Sokolović koloniji.

Aktivnosti se realiziraju u okviru projekta udruženja Centar za okolišno održivi razvoj (COOR) pod nazivom „Partnerstvo za okoliš- zajednička akcija za park šuma Hum“ koji je podržan je od strane Općine Novo Sarajevo.

 

partnerstvo2partnerstvo4partnerstvo3

ekotehnicari1U srijedu, 14.11.2018. godine, učenici III i IV razreda, SREDNJE ŠKOLE ZA OKOLIŠ I DRVNI DIZAJN, smjer: „Ekološki tehničar“, u okviru praktične nastave iz hemije i biologije posjetili su fabriku: “AKOVA GROUP” d.o.o. u Hadžićima.

 

 

U fabrici su učenici obišli sljedeća odjeljenja:
- Odjeljenje pripreme sirovina za proizvodnju,
- Odjeljenje proizvodnog pogona sudzuke, kobasica, virsli, pasteta..,
- Odjeljenje provjere kvaliteta, 
- Odjeljenje sterilizacije,
- Odjeljenje pakovanja, 
- Odjeljenje skladištenja i transporta. 
Zahvaljujemo se Upravi firme „AKOVA GROUP" d.o.o. i njenim uposlenicima, dr.Amir Balic i Aidi na omogućenoj posjeti, uspjesnoj saradnji i druženju. U pratnji učenika bila je profesorica Maida Haskic.

ekotehnicari2ekotehnicari1

akcija1Danas su radnici KJU Zaštićena prirodna područja Kantona Sarajevo sa grupom učenika Srednje škole za okoliš i akcija2drvni dizajn u pratnji nastavnika Elvedina Karahodže i Nasera Gegića, uradili odličan posao u sklopu priprema za 14. Alpe Adria šumarsku Olimpijadu. 
Čišćenje, uklanjanje i odlaganje šiblja i grmlja je bio naporan posao koji je i ovaj put perfektno urađen zahvaljujući zalaganju svih učesnika u akciji. 
Sve pohvale za vrijedne momke.